Zamówienia publiczne


rodzaj:
status:
rok:
Dostawa czujek tlenku węgla (CO) i dymu w ilości 1700 sztuk
Data ogłoszenia: 2017-08-18
Termin składania ofert: 2017-08-28 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Dostawa quadów z przyczepą w ilości 2 szt.
Data ogłoszenia: 2017-08-11
Termin składania ofert: 2017-08-18 10:00
Tryb: Zamówienie poniżej 30 000 euro - Zapytanie ofertowe
Rodzaj: Dostawy
Dostawa 21 sztuk lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych z napędem terenowym
Data ogłoszenia: 2017-08-09
Termin składania ofert: 2017-09-19 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Data ogłoszenia: 2017-02-20
Tryb: Plan postępowń o udzielenie zamówień
Rodzaj: Plan postępowań o udzielenie zamówień