Zamówienia publiczne


rodzaj:
status:
rok:
Dostawa osobistych dawkomierzy promieniowania gamma i neutronowego – 30 szt. i czytnika osobistych dawkomierzy promieniowania gamma i neutronowego ...
Data ogłoszenia: 2018-01-31
Termin składania ofert: 2018-02-06 10:00
Tryb: Zamówienie poniżej 30 000 euro - Zapytanie ofertowe
Rodzaj: Dostawy
Dostawa sprzętu i środków dekontaminacyjnych
Data ogłoszenia: 2018-01-02
Termin składania ofert: 2018-01-10 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy