Aktualności


Ćwiczenia „MORDOR 2017”
20 czerwca 2017

3 czerwca 2017 roku na terenie zakładu produkcyjnego BORGA Sp. z o.o. w Górze Św. Małgorzaty odbyły się ćwiczenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu powiatu łęczyckiego pt. „MORDOR 2017”.

Ćwiczenia miały charakter działań typowo medycznych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Celem ćwiczeń było zweryfikowanie możliwości techniczno-taktycznych JRG i OSP z KSRG, sprawdzenie stanu gotowości do działań ratowniczych, doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzeń masowych, w tym kierowanie i koordynacja oraz doskonalenie alarmowania i współdziałania z innymi służbami ratowniczymi. 

Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy.

Przebieg ćwiczeń podzielony został na dwa epizody: pierwszy to zdarzenie drogowe, drugi to pożar hali produkcyjnej. Według scenariusza obydwu epizodów poszkodowanych zostało wiele osób – były to więc zdarzenia masowe. Ćwiczenia zostały poprzedzone szczegółowym wykładem z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, który przedstawił lek. med. Ignacy Baumberg. Pozorację zdarzeń odbywających się w czasie rzeczywistym wykonali studenci działający w ramach Studenckiego Koła Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof im dr A. Rasmusa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z opiekunem panią mgr Katarzyną Starostą-Głowińską, która czynnie zaangażowała się w realizację ćwiczeń. Studenci UM udzielali również kwalifikowanej pierwszej pomocy. Nad prawidłową realizacją zasad organizacji ratownictwa medycznego w KSRG czuwał mł. asp. Radosław Zieliński, powiatowy koordynator ratownictwa medycznego PSP. Całość ćwiczeń nadzorował, komentował, a po zakończeniu podsumował lek. med. Ignacy Baumberg – specjalista w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi.

W ćwiczeniach udział brali: strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Łęczycy, OSP Góra Św. Małgorzaty, OSP Daszyna, OSP Piątek, Państwowe Ratownictwo Medyczne - Falck Medycyna, pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łęczycy oraz przedstawiciele zakładu produkcyjnego BORGA Sp. z o.o. w Górze Św. Małgorzaty. 

Tekst i zdjęcia : KP PSP w Łęczycy