Aktualności


Ćwiczenia międzypowiatowe "RAWA WOO 2017"
5 lipca 2017

29 czerwca 2017 r. na terenie kompleksu leśnego Leśnictwa Babsk odbyły się ćwiczenia międzypowiatowe z zakresu walki z pożarami, ratownictwa technicznego i medycznego pod kryptonimem „RAWA WOO 2017”. W działaniach udział wzięły siły i środki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z powiatów brzezińskiego, rawskiego, skierniewickiego oraz tomaszowskiego. Z jednostkami KSRG współdziałały siły i środki policji oraz zespół ratownictwa medycznego.

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości taktycznych podmiotów KSRG podczas pożaru lasu, prowadzenia działań z zakresu ratownictwa technicznego podczas wypadku samochodowego oraz cele pobocze, tj. doskonalenie współdziałania i wzajemnej integracji sił i środków służb ratowniczych działających na terenie województwa łódzkiego, rozpoznanie występujących zagrożeń, dróg pożarowych, zaopatrzenia wodnego oraz doskonalenie procedur alarmowania pododdziału WOO ŁBO.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał akcję ratowniczo-gaśniczą podczas wypadku drogowego oraz pożar kompleksu leśnego. Zaopatrzenie wodne akcji gaśniczej realizowane było przez system dowożenia z oddalonego o 1,5 km od miejsca pożaru stanowiska wodnego na rzece Białka. Kierującym Działaniami Ratowniczymi podczas ćwiczeń był bryg. Marcin Szymański – zastępca komendanta powiatowego PSP w Rawie Mazowieckiej.

Ćwiczenia obserwował zastępca łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. Grzegorz Janowski i na zakończenie dokonał ich podsumowania.

Zdjęcia: KP PSP w Rawie Mazowieckiej, KW PSP