Aktualności


Ćwiczenia "PERN 2018"
12 kwietnia 2018

W dniu 5 kwietnia 2018 roku na terenie Bazy Paliw Płynnych PERN S.A. Nr 1 w Koluszkach odbyły się ćwiczenia z zakresu walki z pożarami, ratownictwa chemiczno-ekologicznego i medycznego pod kryptonimem „PERN 2018”. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur alarmowania wydzielonych sił i środków Centralnego Odwodu Operacyjnego, możliwości taktycznych tych zastępów podczas pożaru zbiornika z substancją ropopochodną, usuwanie miejscowego zagrożenia związanego z wyciekiem substancji niebezpiecznej. Ćwiczenia miały również doskonalić współdziałanie i integrować siły i środki służb ratowniczych oraz zapoznać strażaków z występującymi na terenie Bazy Paliw zagrożeniami, rozmieszczeniem dróg pożarowych i zaopatrzenia wodnego.W ćwiczeniach brali udział strażacy PSP i OSP z powiatów łódzkiego-wschodniego, zgierskiego, sieradzkiego, piotrkowskiego, łęczyckiego, łaskiego i m. Łodzi.