Zdarzenia


Pożar hali magazynowej w Wieruszowie
26 maja 2017

26 maja 2017 r. doszło do bardzo dużego pożaru hali magazynowej w Wieruszowie. Zgłoszenie wpłynęło do PSP bezpośrednio od mistrza przedstawiciela zakładu. Zastępy PSP przybyłe na miejsce stwierdziły pożar znajdujących się wewnątrz hali płyt wiórowych, zrębków drewna oraz taśmociągu na powierzchni ok. 100 m2. KDR dokonał rozpoznania i podjął decyzję o zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i podaniu czterech prądów wody w natarciu na palące się płyty wiórowe. Podjęto próbę wywiezienia składowanych w sztaplach płyt, niestety pożar osiągnął już tak zaawansowaną fazę, że nie było możliwe dotarcie do jego źródła. Aby dokładnie zlokalizować zarzewie ognia w hali magazynowej, użyto kamery termowizyjnej.

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wieruszowie przekazało informację o sytuacji do Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa – na poziomie wojewódzkim podjęto decyzję o zadysponowaniu dodatkowych sił i środków z powiatu wieluńskiego, sieradzkiego i łódzkiego oraz z powiatu ostrowskiego (województwo wielkopolskie).

Ze względu na rozwój pożaru, z którym wiązała się groźba zawalenia stalowej konstrukcji hali, oraz bardzo wysoką temperaturę (1000 stopni Celsjusza) zapadła decyzja o wycofaniu ratowników z wnętrza obiektu. O godzinie 8.27 po zapoznaniu się z sytuacją dowodzenie akcją ratowniczo-gaśniczą przejął przybyły na miejsce zdarzenia zastępca łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. Grzegorz Janowski.

Po przybyciu wszystkich zadysponowanych jednostek ochrony przeciwpożarowej KDR zdecydował o natarciu wszystkimi siłami za pomocą prądów piany ciężkiej. Dzięki temu ogień został przytłumiony, jego intensywność zmalała. Niestety konstrukcja hali częściowo zapadła się do środka i nie było możliwości skutecznego podawania prądów piany do źródła ognia. Wobec tego podawano prądy wody w natarciu na palące się płyty oraz w obronie na pozostałą część hali magazynowej i zakładu. Ponadto ze względu na wyczerpanie zasobów wodnych zbiornika przeciwpożarowego zadysponowana została cysterna z Komendy Miejskiej PSP w Łodzi.

Działania gaśnicze w kolejnych dniach polegały na przelewaniu składowiska płonących płyt wiórowych, kontrolowanym wypalaniu materiałów drewnopochodnych znajdujących się w magazynie, całodobowym nadzorowaniu pogorzeliska i zwalczaniu pojedynczych zarzewi ognia. Ze względu na awarię spowodowaną nadmiernym obciążeniem miejskiej sieci hydrantowej podjęto decyzję o utworzeniu stanowiska wodnego na rzece Prośnie, aby środek gaśniczy mógł być na bieżąco uzupełniany.

29 maja po uzgodnieniach dokonanych z przedstawicielami właściciela zakładu KDR zdecydował o obwałowaniu pogorzeliska piaskiem i zalaniu go wodą w celu całkowitej likwidacji zagrożenia. Po zakończeniu tych działań miejsce zdarzenia zostało przekazane reprezentantowi właściciela firmy na podstawie pisemnego protokołu.

W działaniach ratowniczo-gaśniczych trwających 3 dni 8 godz. 50 min. udział wzięło 78 zastępów PSP i OSP, ogółem 220 strażaków.